Kurucu Kadro (2004)

Dr. Serdar Savaş
GENAR ENSTİTÜSÜ Direktörü

Kabataş Erkek Lisesi’nden sonra İstanbul Üniversitesi’nde tıp ve hukuk, London School of Economics and Political Science’da sağlık planlaması ve finansmanı, London School of Hygiene and Tropical Medicine’de epidemiyoloji ve istatistik eğitimleri görmüş, Türkiye’de sağlık ocağı hekimliği, il sağlık müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı müşavirliği, Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, müsteşer yardımcılığı, Dünya Sağlık Teşkilatı Avrupa Bölge Ofisinde Sağlık Politikaları ve Sistemleri Program Yöneticiliği, Avrupa Program Direktörlüğü ve Avrupa Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2000 yılında Türkiye’ye dönmüş, Birleşik Sağlık Sistemleri’ni, İleri Tıp Teknolojileri’ni ve GENAR Enstitüsü’nü kurmuştur. Avrupa Toplum Sağlığı Genombilim Networkü’nün Yürütme Kurulu Üyeliği ve Politika Geliştirme Koordinatörülüğü yapan Dr. Savaş OECD’nin Genetik Analizler Çalışma Grubu’nun  başkanlığını yapmıştır. Halen Dünya Sağlık Teşkilat ile ulusal ve uluslar arası kuruluşlara danışmanlık  yapmakta olan Dr. Savaş Gentest Marie Curie projesinin yönlendirme komitesinde görev yapmakta, the  Faundation of European Centre for Public Health Genomics’in Co-direktörlüğünü yürütmekte, ayrıca çeşitli ülkelerde Gentest uygulamaları yapmaktadır. Aldığı bir çok ödülü, devlet nişanları, çeşitli dillerde yayınlanmış bilimsel eserleri mevcuttur.


Dr. Tomris Cesuroğlu
GENAR Ar-Ge Koordinatörü ve Kişiye Özel Tıp ve Farmakogenetik Araştırmalar Merkezi Müdürü

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuş, yurt dışı ve yurt içinde kronik kompleks hastalıkların genetik kökenleri ve kişiye özel tıp uygulamaları ile önlenmesine yönelik yöntemlerin geliştirilmesi konusunda Ar-Ge çalışmalarında görev almıştır. GENAR Enstitüsü Ar-Ge Koordinatörü olarak, kronik kompleks hastalıklar, farmakogenetik, nutrigenetik, gebelik, çocuklarda büyüme ve gelişme, yaşlanma süreçleri, spor fizyolojisi alanları ve bunların genetikle etkileşimi gibi genomik, yaşam ve sağlık bilimleri alanlarında geniş bir yelpazede araştırma ve geliştirme projelerini koordine etmiştir. Dr. Cesuroğlu hali hazırda Maastricht Üniversitesi Toplum Sağlığı Genombilim Enstitüsü’nde Marie Curie Fellow’u olarak Gentest araştırmalarını ve Gentest raporlamalarının medikal koordinatörlüğünü yürütmektedir.
Dr. Tomris Cesuroğlu ‘Avrupa’da Gentest Uygulamaları’ araştırması ile Marie Curie Fellow seçildi.


Dr. Sema Erge
GENAR Nutrigenetik ve Yaşam Tarzı Araştırmaları Merkezi Müdürü

Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden mezun olan Dr. Erge, aynı bölümde diyetetik yüksek lisansı ve doktora programlarını tamamlamıştır. Akademik çalışmalarında obezitenin diyetle tedavisi, obezitede yeme davranış tedavisi ve hastalıklarda beslenme konularında yoğunlaşmış, 2006 yılında GENAR Enstitüsü’nde nutrigenetik alanında çalışmaya başlamıştır. Çalışmalarının odak noktasını başta beslenme olmak üzere yaşam tarzı özelliklerinin niceliklendirilmesi, bunların genetik özelliklerle etkileşimlerinin incelenmesi, bireylerin genetik yapısı, hastalık riskleri, hastalıkları ve diğer özelliklerine dayalı kişiye özel beslenme ve yaşam tarzı önerileri geliştirme modellerinin hazırlanması oluşturmuştur. Hali hazırda Zirve Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Dr. Erge Gentest raporlamalarının risk analizi ve nutri-genetik alanlarında danışmanlık hizmeti vermektedir.


Dr. Şefayet Karaca
GENAR Biyoteknoloji ve Moleküler Genetik Tanı ve Araştırma Labaratuvarları Müdürü

Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nde aldığı lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi sürecinde moleküler biyoloji ve genetik alanında farklı bilimsel projelerde görev almıştır. Akademik çalışmalarına bazı kalıtsal göz hastalıklardan sorumlu genlerin moleküler patolojisini araştırarak başlayan Dr. KARACA Genar Laboratuvarlarının kurulum sürecinde, laboratuvarda kalite standartlarının oluşturulmasında, deneysel süreçlerin tasarlanması ve yönetilmesinde görev almış, GENAR’da yürütülen projelerden elde edilen değerli bilgilerin, Türk popülasyonunun kronik kompleks hastalıklarla ilişkili genetik özelliklerinin aydınlatılmasına ilişkin bilimsel yayınlara dönüştürülmesine önemli katkı sağlamıştır.


Gentest Ekibi, 2008

Gentest Enstitüsü Ekibi, 2018